Hefbrugverlichting.com onderschrijft RAI keurmerk Hefbruggen Leave a comment

Hefbrugverlichting.com als onderdeel van Ecora / LedSupport BV onderschrijft de interpretatiecommissie en het RAI keurmerk Hefbruggen.

Naast  het  plegen  van  regelmatig  onderhoud,  dient  elke  hefbrug  die  meer  dan  50  cm  hoog  kan heffen  jaarlijks  door  een  onafhankelijk  deskundige  te  worden  gekeurd. Daarnaast  dienen hefbrugleveranciers hefbruggen  te  leveren  die  bij  de  eerste levering  en  qua  bouwjaar  voldoen  aan de  op  dat  moment  geldende  (nieuwste) norm(en).

Naast verantwoordelijkheid  van de leverancier geldt er ook een verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer. De  werkgever  dient  voor  een  jaarlijkse  keuring  van  de  hefbrug  zorg  te  dragen.
Daarnaast  is  de  werkgever  verantwoordelijk  voor  het  noodzakelijke  onderhoud aan  de  hefbrug.  De werkgever  dient  werknemers  tevens  de  mogelijkheid  te  bieden  om  de  brug  op  veiligheid  te  laten toetsen  indien  deze  niet  naar  behoren  functioneert.  De  werkgever  voldoet vervolgens  aan  zijn verplichting  om  de  brug te  herstellen. De  werknemer  dient  gebreken  aan  een  hefbrug  onverwijld kenbaar  te  maken  aan  een  leidinggevende.
Goede verlichting draagt voor een groot gedeelte bij aan een naar behoren functionerende hefbrug. Conventionele verlichting staat bekend om haar kwetsbaarheid en gebrekkige lichtopbrengst. Met Ecora LED Hefbrugverlichting draagt hefbrugverlichting.com bij aan het oplossen van de kwetsbaarheid en beperkingen van hefbrugverlichting. Een positieve inbreng op de efficiency, beschikbaarheid en veiligheid. Laat uw hefbrugverlichting geen belemmering zijn voor het Rai keurmerk hefbruggen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *